7 Kluczy Rodziny Niepokalanej


7 Kluczy Rodziny Niepokalanej

ZAPEWNIA ŚW. MAKSYMILIAN KOLBE

Cały świat będzie należał do Niepokalanej! - prorokował św. Maksymilian Kolbe. Ten Rycerz Maryi marzył o zdobyciu świata przez budowanie miast Maryi – Niepokalanowów. Dziś w mieście ludzkim, w które wdziera się szatan, budujemy okrągłe wieże dla przechowania skarbów wiary. To Rodziny Niepokalanej, o których myślał już Ojciec Kolbe

Oto siedem kluczy rodziny zawierzonej Niepokalanej.

 • Codzienne zawierzenie wszystkiego Maryi
 • Codzienna wspólna modlitwa
 • Codzienne spotkanie ze Słowem Bożym
 • Regularna spowiedź
 • Naśladowanie cnót Maryi
 • Budowanie rodzinnej wspólnoty
 • Rekolekcje i spotkania dla rodzin
 • Rodziny Niepokalanej


  Mamy program ocalenia świata

  Tu my decydujemy:

  • o wartościach,
  • o słowach,
  • o wykorzystaniu czasu,
  • o priorytetach.

  Tu szatan i jego słudzy nie mają wstępu.

  Nasza Maryjna duchowość pozostanie w naszych dzieciach:

  • że pierwszy jest Bóg,
  • że najważniejsze jest niebo.

  Wychowamy w naszych domach nowe pokolenie, które założy kiedyś własne rodziny

  – kolejne Rodziny Niepokalanej.

  Tak ocalimy świat

  Maryjne Rekolekcje dla Rodzin

  Dowiedz się więcej...

  Rycerskie Dni Rodzin

  Dowiedz się więcej...

  Dni Rodzin Doświadczonych

  Dowiedz się więcej...

  SEN dla małżeństw

  Dowiedz się więcej...

  Okrągłe wieże


  Glendalough TowerKilmacduagh Tower

  UCZĄ IRLANDZKIE KLASZTORY

  Zło nie zdobędzie naszych rodzin, jak w dawnych czasach nie mogło zdobyć okrągłych wież, które stały w klasztorach rozsianych po Irlandii. Najeźdźcy burzyli mury, plądrowali monastyczne miasteczka, ale mnisi byli bezpieczni, a kościelne skarby: Najświętszy Sakrament, święte księgi, Maryjne wizerunki – przetrwały bezpieczne w okrągłych wieżach - ostatnich miejscach ucieczki.

  WIEMY! Gdy trwa bitwa, musimy skupić się na budowaniu twierdzy
  – miejsca ucieczki. To RODZINA.

  WIEMY! Najważniejsze: stać się nieosiągalnym dla szatana.
  W RODZINIE, która oddała całą siebie Niepokalanej.

  ONA ZETRZE GŁOWĘ TWOJĄ!

  Niepokalane Serce Maryi
  we wszystkim wierne Bogu.
  To dlatego do Niego należy zwycięstwo.
  To Serce w Wielką Sobotę ocaliło wiarę
  u początków Kościoła.
  Ocali ją też podczas ostatecznej bitwy.

  RODZINA niech się stanie jak Niepokalane Serce Maryi
  – Jej oddana, Jej zawierzona, ucząca się żyć jak Ona,
  mówiąca Bogu tak i szatanowi nie – zawsze i do końca.

  Taka RODZINA zwycięży zło.
  Zmieni nas, naszą Ojczyznę, zmieni świat.
  Będzie miała wpływ na historię.

  Maryjne Inicjatywy dla Rodzin
  pomagają w stawaniu się Rodziną Niepokalanej

  Maryjne Inicjatywy dla Rodzin 2019


  MRdR 2019

  • Tygodniowe rekolekcje dla rodzin w duchu Rycerstwa Niepokalanej
  • ładowanie "duchowych akumulatorów" (modlitwy, konferencje dla rodziców, pogadanki dla dzieci i młodzieży)
  • umocnienie i odbudowanie rodzinnych relacji, odnowienie przyrzeczeń małżeńskich
  • Rodzinna Olimpiada "na Maxa" (niezwykłe konkurencje, prawdziwe medale)

  Rycerskie Dni Rodzin

  • 3-dniowe spotkanie rodzin w duchu Rycerstwa Niepokalanej
  • Msza św., celebracje i nabożeństwa - okazja, aby zbliżyć się do Boga
  • czas dla małżonków - refleksja nad rodzinnymi relacjami
  • konferencje, wykłady, prelekcje, by pogłębić wiedzę nt. małżeństwa, rodziny, wychowania...
  • wymiana doświadczeń z innymi rodzinami

  Dni Rodzin Doświadczonych

  • 3-dniowe spotkanie rodzin, które borykają się z różnymi trudnościami lub przeżywają ciężkie chwile próby
  • spotkanie ojców i matek, którzy z różnych przyczyn samotnie wychowują dzieci
  • spotkanie osób, które pragną modlić się za rodziny będące w trudnej sytuacji
  • Jezusowa Metoda Terapeutyczna - sakramenty, adoracja, rozmowa

  Kontakt


  Wypełniony poniższy formularz zostanie dostarczony do Fundacji Niepokalanej, ul.Cicha 35, 96-515 Teresin